In eigen hand
Hulp bij dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en andere leerproblemen 
  • Text Hover
Ellen van Doorn 
Davis® counselor en life coach 
06-2872 4263 
welkom@in-eigen-hand.nl

Adres
Noordland 5
2548 WB  Den Haag

Copyright © 2019 - www.in-eigen-hand.nl
  • Text Hover
Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, Davis Symbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de Davis Dyslexia Association International.